Kontakt

Kontakta gärna styrelsen i Östra Lagnö byalag om du har några frågor!

Styrelsen
Wiwie Griphult Sjöman, ordförande
Anneli Österman Alders, vice ordförande samt sekreterare
Gunnar Sjöman, kassör
Lars Nivaeus, förvaltare
John Aunapuu, styrelsemedlem

Hemsidan
Administration: John Aunapuu