Kontakt

Kontakta gärna styrelsen i Östra Lagnö byalag om du har några frågor!

Styrelsen
Wiwie Griphult Sjöman, ordförande
Anneli Österman Alders, vice ordförande
Elin Starck, sekreterare
Gunnar Sjöman, kassör
Hans Olsson, förvaltare
Lars Nivaeus, styrelsemedlem
John Aunapuu, styrelsemedlem

Hemsidan
Administration: John Aunapuu

Östra Lagnö Byalag c/o Wiwie Griphult Sjöman, Tel:070-777 65 00