Om Östra Lagnö

Här på en av de största öarna i Österåkers kommun finns idag cirka 34 stycken fastboende och över 350 sommarboende. Här lever vi ett bra liv och värnar om att vara en livskraftig ö i Stockholms fantastiska skärgård, på nutidens sätt och med nutidens hjälpmedel. Av de fastboende är flera företagare, som erbjuder service av mångfacetterad karaktär.

Några som bott på ön och satt sina spår i historien är Albert Engström med sin första konstnärskoloni och konstnärskollegorna JAG Acke, Bruno Liljefors, Gustaf Ankarkrona, Elias Erdtman, Anders Zorn m fl; Per Albin Hansson, statsminister; Bengt Lundqvist, som genom sin forskning kring bedövningsmedlet Xylocain fick företaget Astra att bli det stora företag det är idag; Johan Alfred Andersson ”Ander”, som blev den sista som avrättades i Sverige.

Östra Lagnö Byalag
Östra Lagnö byalag är skärgårdens äldsta byalag med sina drygt 200 år på nacken och har sedan starten 1801 varit en levande del av ön. Vid de årliga byastämmorna har alltid gemensamma intressen behandlats så som stängsel för djuren, gemensamma avdikningar, fiskevattenskifte, inplantering av fiskyngel som sik och gädda, vägunderhållet mellan Östra Lagnö by och Östra Lagnö Ö. På 1800-talets senare hälft tillkom även skötsel av Fattigstugan och Byskolan.

I dag och i morgon
Idag finns inte längre några kor på gårdarna, fiskevattnet är skiftat, Fattigstugan är såld och bortflyttad. En förening har tagit över skötseln av vägen och Vägverket sköter övrigt vägunderhåll. Uppgifter som är kvar från ursprunget är bland annat driften och skötseln av Byskolan samt underhåll av ett tjugotal olika gemensamma samfälligheter så som gistgårdar, diken, lertag samt vattenområden som Insjön.

Den ursprungliga byordningen har blivit betydligt moderniserad för några år sedan och den tidiga byordningen från 1801 har idag bara ett intressant historiskt värde.

Den största förändringen enligt den nya byordningen är att föra en aktiv påverkan på de myndigheter och instanser som kan hjälpa Lagnöborna att bibehålla Östra Lagnö som en levande del av skärgården. Av den anledningen har Byalaget sedan år 2004 även bjudit in övriga fastboende att delta för att ge samtliga en möjlighet att vara med och påverka.

Det formella årsmötet sker alltid i maj, som det troligen har gjort i 200 år. Då behandlas bland annat skolhusets framtid, samfällda områden och dess skötsel, öns framtida tillväxt, midsommarfirandet i byn och löpande förbättringsprojekt.

En framtidsvision
I Byalaget finns en stor förhoppning att fler året-runt-boende ska ansluta sig och ge nya impulser till ambitionerna att bibehålla och utveckla Östra Lagnö till att vara en del av en ”levande skärgård”.